Seminari permanent IUDESP; Luis Nitrihual parlarà sobre els moviments socials xilens en el seminari permanent del IUDESP

Data: 4 de desembre de 2015

Acte: Seminari Permanent
Títol: «Política, comunicació i conflicte social: Els moviments socials xilens i la seua comparació amb el context espanyol»
Ponent: Luis Nitrihual, director del Centre d’Investigació Comu
nicació, Discurs i Poder de la Universitat de la Frontera, Temuco, Xile.
Lloc: Aula HA0108AA de la Facultat de Ciències Humanes i Socials
Hora: 11 hores
Entitat: Universitat Jaume I de Castelló

Resum: El divendres 4 de desembre, a les 11.00 hores a l’aula HA0108AA de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de l’UJI, es realitzarà el Seminari Permanent “Política, Comunicació i conflicte social: Els Moviments Socials xilens i la seva comparació amb el context espanyol”.

El Seminari Permanent serà impartit per Luis Nitrihual, director del Centre d’Investigació Comunicació, Discurs i Poder de la Universitat de la Frontera, Temuco, Xile. També ha estat coordinador i director de la cursa de Periodisme de la Universitat de la Frontera, Temuco, Xile (http://www.comunicacionypoder.cl/).

Aquesta activitat està organitzada pel grup 030 Desenvolupament Social i Pau del Departament de Ciències de la Comunicació de l’UJI, el IUDESP i els projectes MINECO CSO2012-34066 «Evaluación e indicadores de sensibilidad moral en la comunicación actual de los movimientos sociales» http://www.e-comunicambiosocial.uji.es/  i P1A2012-05 «De víctimas a indignados: visibilización mediática, migración de imágenes, espectacularización de los conflictos y procesos de transformación social hacia una cultura de paz» http://www.devictimasaindignados.uji.es

NOTA:http://ujiapps.uji.es/com/agenda/2015/12/04/nitrihual-iudesp/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/com/agenda/2015/12/04/nitrihual-iudesp/&url=/com/agenda/2015/12/04/nitrihual-iudesp/